Månadsmöten vt-19Tisdagen den 5 februari 2019

Framtidsfullmakt - Juridik för Seniorer

Monika Selvin, jurist och informatör på SEB

delar med sig av sina kunskaper


Det är snövinter i Göteborg just nu. Halkigt och slaskigt på trottoarerna.

Men ” Vad då?” - PLR har terminens första möte!

Drygt 80 personer var anmälda. Vid niotiden började smörgåsbredning och kaffekokning i köket och det dukades upp i församlingssalen. Allt var klart, när gästerna anlände, då klockan närmade sig 12-slaget.


Efter förplägnaden var det så dags för vår inbjudna föredragshållare, Monika Selvin, att ta till orda.

Hon inledde med att berätta, att det sedan 1 juli 2017 finns möjlighet att upprätta en s.k. FramtidsfullmaktFör att en framtidsfullmakt ska vara giltig måste följande vara uppfyllt.

 • Du måste vara 18 år för att kunna skriva på en fullmakt. Du måste även kunna ta hand om dina egna angelägenheter.

 • Den måste vara skriftlig.

 • Det måste framgå att det är en fullmakt du skriver på.

 • Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer.

 • Läs mer om lagen om framtidsfullmakt. Lag (2017:310) Riksdagen

Framtidsfullmakten måste även innehålla

 • Vem som är själva fullmaktshavaren

 • Vilka frågor och ärenden som fullmakten gäller

 • Eventuella andra villkor för fullmakten


Den kan komma till användning, när en person inte är istånd att fatta egna beslut i egna angelägenheter.Observera detta handlar inte om en gode man, som utses av kommunen.När man talar om Framtidsfullmakt tänker man i första hand på hjälp med att sköta ekonomiska angelägenheter.

I det digitaliserade samhället är det ju viktigt att någon kan sköta betalningen av t.ex. hyra, löpande räkningar, lämna in inkomstdeklaration, ansöka om olika sociala tjänster såsom olika bidrag.


Det finns också regler om vad som inte kan föreskrivas i en framtidsfullmakt såsom t.ex att köpa fastighet, handla med värdepapper, uppta lån och pantsätta egendom.


Den här lagen är så ny, att några prejudicerande rättsfall ännu inte finns.

Den är ju till för att underlätta handhavandet av den enskildes dagliga ekonomiska beslut, när vederbörande inte är i stånd till det själv. Finessen är ju att den det handlar om får bestämma själv om vem eller vilka som ska sköta dessa frågor om/när något inträffar..

När du nu ändå är inne på nätet kan du ju passa på att googla just på ”Framtidsfullmakt”.

Du finner många som vill vara dig behjälplig bland banker och jurister.. Men du har också möjlighet att läsa eller ladda ner en mall på hur en sådan här fullmakt kan se ut och vad som behövs för att den ska vara giltig.

När allt fungerar och man kan sköta sina skyldigheter, känns det kanske inte så nödvändigt?

Men...

det är ju just nu, när du tänker klart och är kompetent att fatta beslut och har förmågan att se framåt

som det gäller att ”komma till skott”. Det är i allmänhet inget som löser sig självt!

En av dig själv skriven framtidsfullmakt kan förenkla mycket för dig och de dina!

Obs! Du kan ju dra tillbaka eller ändra fullmaktens innehåll, så länge du är kompetent till det.Vi tackar Monika Selvin för den information hon gav oss.Måndagen den 25 februari 2019


Att skriva sitt liv.

Om studieåren i Göäteborg

Agneta Pleijel, kulturvetare och författare talar om sitt författarskap.


Den här dagen var vi 75 göteborgsplrare som samlats i Redbergskyrkans församlingssal. 

Efter det att traditionell fika med smörgås och god kaka serverats,

hälsades vår gäst, Agnetha Pleijel, välkommen av Ann Botha.

Några av oss hade kanske sett på Babel på söndagskvällen. Där medverkade ju vårföreläsare. Andra hade hennes böcker i minnet.

Hon kändes alltså välbekant!

Nu berättade hon om hur hon på 60-talet som 20-åring bodde i Haga på Landsvägsgatan.

Vi fick också veta att, hennes faster Märta var lärare vid Flickläroverket i staden!

Vad sägs om att vi idag träffat en kvinna som mött Albert Einstein?

Det skedde när hennes far, som var matematiker, arbetade i New York!

Hon har också intervjuat Vaclav Havel i samband med att Havels

pjäs, ”Trädgårdsfesten”, skulle ha premiär 1963.

I slutet av 60-talet började hon att arbeta på Aftonbladet. Där

innehade hon tjänsten som chef på kulturredaktionen fram till 1980.


Under sin föreläsning kom hon ofta in på möten hon haft med olika kulturpersoner och kända personer hon samarbetat med.

Hon har ju ett mycket brett arbetsfält. Det innehåller poesi, dramatik, teater, romaner, film...

I ett författarskap , som ju ofta blir självbiografiskt,framhöll hon vikten av ”att avidentifiera individerna i böckerna”.

Under föreläsningen återkom hon då och då till romanen ”Doften av en man”, som kom 2017 och skildrar tiden i Göteborg.


Att ens göra ett försök att återge livet i hennes berättelser under den timma vi fick nöjet att lyssna till henne, vore förmätet.


Ta Dig en stund nu vid datorn och googla på Agneta Pleijel!

Där hittar Du MASSVIS med information: böcker hon skrivit, priser hon mottagit, mm.mm.

Ta tid på dig! Listorna är långa.

Det är inte dumt att göra det nu, när Du just har träffat henne.

Lycka till i sökandet! Missa inte att ta för Dig på biblioteket eller varför inte ta en titt på bokrean som väl just startat!

Visst var det väl använd tid en dag i februari?


Naturligtvis riktar vi ett STORT TACK till vår föreläsare!¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

################################################

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Månadsmöte

Tisdagen 26 mars 2019


Rubriken för det här mötet var:


Mat och hälsosamt åldrande


Vi gästades av Jessica Samuelsson, som är dietist och doktorand vid Age Cap- centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs Universitet..

En presentation av Age Cap- center får du om du goglar på adressen: agecup.gu.se.

Sen kan du klicka vidare i texten på ”Teorin bakom vår forskning” och ”H70-studien” och få en uppfattning om vad den här forskningen handlar om.

Jessica gav oss utförlig information om lämplig kost, som vi årsrika bör se till att vi får i oss.

Sammanfattningen av föreläsningen punktade hon upp så här:

På de många frågor som ställdes under föreläsningen om kost och näringstillskott gavs direkta

och utförliga svar.

Vi tackar Jessica Samuelsson för all information. Nu är det en samvetsfråga för var och en av oss, drygt 50 PLR-are, hur vi för egen del vill omsätta det vi fått veta.


I detta sammanhang funderar jag på hur det går med den personliga träningen .

Muskelmassan behöver ju inte allenast mat. Det föreligger ju även ett träningsbehov.

Den hungrige fick ju under föreläsningen tips om vad man kan och bör stoppa i sig.

Träningsbehovet gör sig inte lika påmint?!

Här är ett tips:

Kommer du ihåg vad Thomas Cullhed, leg.sjukgymnast tipsade oss om 3 februari 2015?

En handfull enkla övningar i hemmiljö:

Stoltestet,

Klivhöjdstestet,

Balansövningar etc.

Passa på att repetera !


Du kan enkelt gå in på rubriken ”Motion för årsrika” i vänsterspalten på vår hemsida

Må Gott!Nu gäller det att inte missa att VÅREN ÄR HÄR!

Tussilago Farfara

Anemone Hepatica

Anemone Nemorosa

Gagea Lutea


Hemuppgift:

Para ihop det latinska namnet med lämplig blombild!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Måndagen den 1 april 2019


Landshövdingehusen - arkitekturen och arkitekterna

Olle Niklasson berättar och visar bilder om de världsunika

Landshövdingehusen i Göteborg.Så presenterades den här sammankomsten i vårt program.

Ett sjuttiotal PLRare var anmälda till mötet.

Efter den traditionella fikastunden  välkomnades

vår gästande föreläsare, Olle Niklasson, av Birgitta Kristensson

Han inledde med att berätta om bostadssituationen i vår stad under senare hälften av 1800-talet.

Den var minst sagt besvärlig.

Victor Gegerfelt (1817-1915) var arkitekten bakom idén med just landshövdingehusen, som kännetecknas av att förstavåningen är murad i sten och sen tillkommer två våningar i trä.

Namnet har hustypen fått av att landshövding Albert Ehrensvärd d.ä.

På grund av brandrisker var det inte tillåtet att bygga högre än två våningar i trä. Att bygga helt i sten var kostsamt. Med den här konstruktionen försågs man med extra ytor, som förutom bostäder också kunde innehålla lokaler för t.ex affärsverksamhet.

Vi fick med Olle som guide följa med på en resa runt i vår stad.


Han pekade på de olika stilarterna under epokerna.

Kanske dags att friska upp minnet om renässans, nyrenässans, jugend, nationalromantiken och funkis?


Vi som samlats denna första aprildag blev inte lurade!


Efter denna genomgång av fastighetsbeståndet i staden vad gäller landshövdingehus kommer vi att se dem bättre och tydligare uppleva skillnader i beståndet.


I regel är det ju så att när man under en föreläsning eller i samband med en guidad tur på stan fått intressanta upplysningar så ser man på byggnaderna och husfasaderna på ett nytt sätt. Husväggarna får liv och man upptäcker sådant man aldrig tidigare sett trots att man passerat huslängorna hur många gånger som helst!


Tack för hjälpen Olle Niklasson!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Tisdagen den 9 april 2019

Ett möte om framtiden för Göteborgskretsen av PLR.Vår ordförande Iréne Eriksson orienterade de närvarande medlemmarna om framtiden för vår organisation.


Den 30 juni 2019 upphör PLR, dvs Riksorganisationen.

Slutgiltigt beslut om detta tas i Örebro 6 maj.

Göteborgskretsen upphör då som ”krets” i Riksorganisationen.

Då vi har ett eget organisationsnummer, som är fristående från riksorganisationen, gäller det för oss att besluta om hur verksamhetaen i Göteborg ska fortsätta.

Planeringen inför höstterminen pågår nu.

Program kommer att distribueras som vanligt i slutet av augusti.


Följande frågor diskuterades:


Terminen kommer att inledas med ett föreningsmöte under vilket den nya organisationen ska fastställas.

I samband med programutskick i augusti informeras alla medlemmar mer om framtiden. Då kommer också beslut att fattas kring vår lokala förening och hur vi startar upp! 1. Nytt namn för vår föreningen ska bestämmas.

 2. Stadgar

 3. Medlemsavgift

 4. Information om föreningens ekonomi

 5. Tid för årsmöte. Styrelsen fortsätter sitt arbete i nuvarande form fram till årsmötet.

 6. Kommunikation mellan föreningens medlemmar och styrelsen

 7. Ny hemsida ( Den nuvarande tas bort 30/6-19!)


Det finns säkert fler frågor att diskutera.

Vi räknar med att fortsätta vår verksamhet som tidigare och förhoppningsvis med medlemmarnas engagemang utveckla den i positiv anda!

Vi återkommer!


Nu, när vi är inne i Stilla veckan med påskhelg och påskvecka framför oss är det härligt att se hur naturen vaknar till liv.

Att gult är en färg som hör årstiden till får vi klart för oss, när vi förutom alla påskliljor ser Svalörten, Ranunculus Ficardia, breda ut sig på marken och Forsythian lysa upp i buskaget.