Kontakt


·  Kretsstyrelsen 2019


ordf.       Iréne Eriksson       0701-704943


v.ordf.    Agnetha Eliasson    0704-950022


sekr.       Lillemor Thorén     0761-676637


v.sekr.     Lars Hansson         0707-745582

     

kassör     Ulla Sjöström        0709-903530


Hemside-

ansvarig    Kjell Åslund            0704-575888


             


Övriga ledamöter:


     Ann Botha                       0737-281364


     Eva Hallström                 0730-356465


     Birgitta Kristensson        0733-463584


     Carin Zandhers         0708-805993


   

Valberedning:


  Margaretha Sahlin och Karin Berglin


 

Kretsens PlusGiro:  424118-8

Kretsens bankgiro: 635-8220

Swish: 1235117478


Meddela adressändring till Ulla Sjöström

Epost: Usjostrom4@gmail.com
 


Alla sångglada PLR:are är hjärtligt välkomna  att börja  sjunga i vår kör!


Vi tränar varje tisdag i Johannebergskyrkan 

                                                  klockan 10.00- 12.00.


Vår körledare heter Hilding Egestål 0704-238055


För mer information Lillemor  Thorén  0761-676637