Årsmötet 5 mars 2019


PLR Göteborgskretsen

Årsmöte 5 mars 2019.


Sammankomsten inleds med parentation över de medlemmar, som under året avlidit.

Vår ordförande, Iréne Eriksson, tänder ett ljus och läser en dikt.

Detta följs av en tyst minut.


PLR-kören,under ledning av Hilding Egeståhl med Kerstin Trollhage vid flygeln, framför under mötet följande sånger:

Enigmavariation IX, Nimrod. (Musik: Edward Elgar), Så kort var den fröjd. (Text:Eva Norberg till en folkmelodi från Älvdalen),

I Seralliets Have, (Text: J.P. Jacobsen, Musik:Wilhelm Stenhammar), Kristallen den fina, (Svensk folkvisa)


Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe med semla denna fettisdag i församlingssalen.

Därefter kåserade Kenneth Linton, ambassadör för konserthuset, om historien och verksamheten på¨hans arbetsplats.

Eva Essvik, som är publik-och affärsutvecklare vid konserthuset deltog också.


Efter det att kretsens ordförande förklarat mötet öppnat och dagordningen godkänts,

valdes Gunnar Netterfors till ordförande för mötet. Kjell Åslund utsågs till sekreterare.


Här följer några punkter ur protokollet:


Kjell Åslund går igenom verksamhetsberättelsens huvudpunkter.

Konstaterades att vi sen förra årsmötet genomfört 1 jubileumsmöte, 7 månadsmöten haft

4 kretsmöten, gjort 6 studiebesök, och 2 långresor.


Kerstin Kindlund, som tillsammans med Kjell Ahlberg, i egenskap av valda revisorer granskat kretsens bokföring och ekonomi, informerade om att den var god.

Revisionsberättelsen lästes sedan upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.


Alla avgående ledamöter ställde upp för omval, varför styrelsen nu har följande medlemmar:Iréne Eriksson, (Ordf. 1 år)       Birgitta Kristensson (1år)

Ann Botha (2år)                           Ulla Sjöström (2år)

Agnetha Eliasson (2år)               Lillemor Thorén (2år)

Eva Hallström (1år)                     Carin Zandhers (2år)

Lars Hansson(1år)                       Kjell Åslund (1år)Till ordinarie revisorer väljs: Kjell Ahlberg (2år) och Kerstin Kindlund (1år)


Till revisorssuppleant väljs: Göran Emanuelsson (2år) och Ingrid Liljenberg (1år)


Till valberedare valdes Margaretha SahlinInformation om framtiden:


Konstaterades att detta var sista årsmötet med vår förening Göteborgskretsen av PLR.

Den 6 maj-19 håller förbundet ett extra förbundsmöte för att lägga ner riksförbundet

den 30 juni-19.

Den 9 april hålls månadsmöte i Göteborgskretsen för information och diskussion om föreningens framtid. Vår lokala styrelse har som mål att verksamheten ska fortsätta i egen regi. Det som krävs är namnbyte, översyn av stadgar, ny försäkring, ny hemsida m.m.


Ordföranden, Gunnar Netterfors, tackar avslutningsvis  för uppmärksamheten och avslutar mötet.                                        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

                                                                  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Efter årsmötesförhandlingarna var det dags för fika. Idag på fettisdagen hade det naturligtvis dukats upp med en semla vid varje kaffekopp. Det gäller att hålla på traditionerna!


Nu hälsades också våra gäster från konserthuset, ambassadören Kenneth Linton och Eva Essvik publik och affärsutvecklare, välkomna.


Kenneth Linton inledde med att framhålla Göteborg, som föregångare i musikbranschen.


1905 uppfördes Sveriges första konserthus på Heden i Göteborg.


Heinrich Hammer ledde den första symfoniorkestern. Den omfattade 50 män och 2 kvinnor!

Det var här Wilhelm Stenhammar (1907-1922) var den store ledaren i svensk musik. Bland kompositörer, som gästade stället kan nämnas Jean Sibelius och Carl Nielsen.

Den 13 januari 1928 brinner den stora byggnaden, helt i trä, ner. Man lyckades rädda alla instrument så när som ett Malmsjötaffelpiano.


Nils Einar Eriksson blev arkitekt för det nya konserthuset, som placerades på Götaplatsen

1935 kunde man inviga Göteborgs konserthus, som ju räknas som huset med den perfekta akustiken, helt träklätt, inga räta vinklar. En av de bästa konsertlokalerna i världen!

1996 utsågs Göteborgs Symfoniker av riksdagen till Sveriges Nationalorkester.

Det är Skandinaviens största symfoniorkester – 109 instrumentalister!


När Kenneth berättade om hur musiker från hela världen söker för att platsa i orkestern och hur de testas i hård konkurrens förstår vi, att vi har en orkester på högsta elitnivå.

Det är inte bara Stenhammar som man tänker på när man talar om dirigenter för Göteborgs Symfonikerna: Neemi Järvi, Gustavo Dudanell, Santtu-Matias Rouvali, Sten Frykberg,..

Nuvarande chefsdirigent heter Santtu-Matias Rouvali (f.1985) från vårt grannland i öster.Eva Essvik framhöll möjligheterna till att hemma digitalt kunna deltaga i Göteborgs Symfonikernas framträdanden.


Gå in på www.gso.se/gsoplay/ Där kan du lyssna till härlig musik.


Fantastiskt att med ett klick på datorn få orkestern in i rummet!


Båda hälsade oss naturligtvis välkomna till konserthuset för att avnjuta musik meddelad genom Sveriges Bästa Symfoniorkester!


Härligt!

Efter en sådan här presentation känns det som lite nyårsstämning i föreningen!

Passar bra i samband ett årsmöte!

              Snart är våren här!Parallellt med att vi kör vårens program fram till sommaren,

börjar nu planeringen inför hösten omedelbart.


Välkommen till våra sammankomster under våren!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤