Månadsmöten vt-19


  GÖTEBORGSKRETSEN AV PLR

   PENSIONERADE LÄRARES RIKSFÖRBUNDTisdagen den 5 februari 2019

Framtidsfullmakt - Juridik för Seniorer

Monika Selvin, jurist och informatör på SEB

delar med sig av sina kunskaper


Det är snövinter i Göteborg just nu. Halkigt och slaskigt på trottoarerna.

Men ” Vad då?” - PLR har terminens första möte!

Drygt 80 personer var anmälda. Vid niotiden började smörgåsbredning och kaffekokning i köket och det dukades upp i församlingssalen. Allt var klart, när gästerna anlände, då klockan närmade sig 12-slaget.


Efter förplägnaden var det så dags för vår inbjudna föredragshållare, Monika Selvin, att ta till orda.

Hon inledde med att berätta, att det sedan 1 juli 2017 finns möjlighet att upprätta en s.k. FramtidsfullmaktFör att en framtidsfullmakt ska vara giltig måste följande vara uppfyllt.

  • Du måste vara 18 år för att kunna skriva på en fullmakt. Du måste även kunna ta hand om dina egna angelägenheter.

  • Den måste vara skriftlig.

  • Det måste framgå att det är en fullmakt du skriver på.

  • Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer.

  • Läs mer om lagen om framtidsfullmakt. Lag (2017:310) Riksdagen

Framtidsfullmakten måste även innehålla

  • Vem som är själva fullmaktshavaren

  • Vilka frågor och ärenden som fullmakten gäller

  • Eventuella andra villkor för fullmakten


Den kan komma till användning, när en person inte är istånd att fatta egna beslut i egna angelägenheter.Observera detta handlar inte om en gode man, som utses av kommunen.När man talar om Framtidsfullmakt tänker man i första hand på hjälp med att sköta ekonomiska angelägenheter.

I det digitaliserade samhället är det ju viktigt att någon kan sköta betalningen av t.ex. hyra, löpande räkningar, lämna in inkomstdeklaration, ansöka om olika sociala tjänster såsom olika bidrag.


Det finns också regler om vad som inte kan föreskrivas i en framtidsfullmakt såsom t.ex att köpa fastighet, handla med värdepapper, uppta lån och pantsätta egendom.


Den här lagen är så ny, att några prejudicerande rättsfall ännu inte finns.

Den är ju till för att underlätta handhavandet av den enskildes dagliga ekonomiska beslut, när vederbörande inte är i stånd till det själv. Finessen är ju att den det handlar om får bestämma själv om vem eller vilka som ska sköta dessa frågor om/när något inträffar..

När du nu ändå är inne på nätet kan du ju passa på att googla just på ”Framtidsfullmakt”.

Du finner många som vill vara dig behjälplig bland banker och jurister.. Men du har också möjlighet att läsa eller ladda ner en mall på hur en sådan här fullmakt kan se ut och vad som behövs för att den ska vara giltig.

När allt fungerar och man kan sköta sina skyldigheter, känns det kanske inte så nödvändigt?

Men...

det är ju just nu, när du tänker klart och är kompetent att fatta beslut och har förmågan att se framåt

som det gäller att ”komma till skott”. Det är i allmänhet inget som löser sig självt!

En av dig själv skriven framtidsfullmakt kan förenkla mycket för dig och de dina!

Obs! Du kan ju dra tillbaka eller ändra fullmaktens innehåll, så länge du är kompetent till det.Vi tackar Monika Selvin för den information hon gav oss.