Årsmötet 20 febr. 2018


  GÖTEBORGSKRETSEN AV PLR

   PENSIONERADE LÄRARES RIKSFÖRBUND


              Snart är våren här!Parallellt med att vi kör vårens program fram till sommaren,

börjar nu planeringen inför hösten omedelbart.


Välkommen till våra sammankomster under våren!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


         Årsmötet tisdagen den 20 februari 2018

Mötet hålls i Redbergskyrkans lokaler på Landerigatan 9

65 medlemmar hade mött upp.

I lokalerna var det full verksamhet från klockan 9 på morgonen. Borden dukades, smörgåsarna breddes och kaffet kokades. När sen kören värmde upp i kyrksalen och medlemmarna köade vid kassan,  kände man att nu närmar det sig för samling inför årsmötet.

Vår ordförande Iréne Eriksson hälsade oss alla välkomna.


Mötet inleddes med parentation.

Ett ljus tändes och ordföranden läste upp namnen på de medlemmar i vår förening som avlidit under det gångna året.

Vi blev stilla under en tyst minut.PLR-kören,under ledning av Hilding Egestål, framför under mötet följande sånger:

Aftonbön  (Karin Boje/Egil Hovland),

Högt ovan himmelens stjärnor (Atle Burman/ Sven-Eric Johansson),

En skrift i snön ( Kristina Lugn/ Benny Andersson),

Våhr-Wijsa (Wiwalius/Knut Håkansson),

Og ræven lå under birkerod (Bj.Björnson/H Kjerulf).


Tack för den stämningsfulla stunden.Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna.


Vår förre ordförande, Karin Berglin, väljs till mötesordförande och Kjell Åslund till sekreterare.

Maggie Åquist och Agnetha Eliasson utses till justerare av protokollet.


Efter att ha konstaterat att vi genom programutskicket i januari blivit ordentligt upplysta om att det var årsmöte idag, gick vi vidare med att ta en titt i verksamhetsberättelsen för det gångna året.


Sen förra årsmötet har genomförts

9 månadsmöten

2 kretsmöten

4 studiebesök

4 konstvandringar

2 resor.

Allt finns refererat på hemsidan!


Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten och två arbetsmöten.


Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.


Kerstin Kindlund, som tillsammans med Kjell Ahlberg, fungerat som kretsens revisorer konstaterade i sin rapport, att kretsens ekonomi är god.

Revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.


Styrelsen beviljades därmed ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.


Årsavgiften  blir fortfarande den samma: 150:- kronor för enskild medlem. För sammanboende betalar en person 150:- och den andre 100:- under förutsättning att man nöjer sig med en tidning, Lärarpensionären, i hushållet.


§10. Val av ordförande  och styrelseledamöter.

    Valberedningens förslag presenteras och årsmötet beslutar i enlighet med förslaget.

          I styrelsen ingår följande ledamöter:

Ordförande: Iréne Eriksson, 1 år

Eva Hallström, omval (2 år)

Lars Hansson, omval (2 år)

            Birgitta Kristensson, omval (2 år)

            Kjell Åslund , omval (2 år)


Följande ledamöter valdes 2017 på 2 år:

Ann Botha, Agnetha Eliasson, Lillemor Thorén, Carin Zandhers, Ulla Sjöström


§11. Val av revisor och revisorssuppleant.

         Till ordinarie revisor väljs:   Kerstin Kindlund omval 2 år 2018

                                                     Kjell Ahlberg vald på 2 år 2017

         Till revisorssuppleant väljs:  Ingrid Liljenberg omval 2 år 2018

                                                      Göran Emanuelsson vald på 2 år 2017

§12. Val av valberedning

Till valberedare valdes Margaretha Sahlin och Karin Berglin.


Under punkten ”Övriga frågor” diskuterades bl.a.medlemsrekrytering.

Ett sätt kan vara, att du som redan är medlem tar med en kompis till våra möten och på detta sätt presenterar vår verksamhet och att vi finns!


Lämna ut vår hemsideadress: www.plrgoteborg.se  till vänner. Där ges ju en tydlig presentation av vad vi sysslar med.


När Karin sedan med ett klubbslag avslutat själva årsmötet var det dags för kaffestunden tillsammans.


         Våra gäster  idag var Gunnar Hejde och Börje Rådesjö.Gunnar berättade men entusiasm om majblommans historia och viktiga uppgift.

I Sverige har sålts sen 1907.Fram till 1998 hette den Förstamajblomman.

Initiativtagare till verksamheten var Beda Hallberg. Det har alltid varit skolbarn som varit engagerade i försäljningen.  Googlar du på Majblomman får du massor av information och historik .


Nu gäller det möjligheten att få vara volontär och avlasta lärarna i majblommearbetet. Det är ju fortfarande skolbarnen som säljer. Du har chansen att kontakta din t.ex. din gamla skola och hjälpa till. Det behövs många som kan avlasta lärarna.


Den 7 mars kl.17.00 ordnas en lärarträff med något ätbart på Handelshögskolan.

Då ges mer information om vilka uppgifter volontärerna får.

Du är välkommen. Anmäl Dig till Gunnar Hejde


Hans mail-adress är gunnar.hejde.gh@gmail.com 


Gunnars telefonnummer är 0707-406096.

Gunnar är bortrest under tiden 26 febr.-5 mars

Ring då i stället till Börje Rådesjö 0706-080858


Den 12 mars kl.14 följs det här mötet upp med ett möte, där man mera preciserat går igenom arbetsuppgifterna för volontärerna. Man träffas då på Prästgårdsängen 19.


Majblommeverksamheten har en viktig uppgift att fylla.

Flera av de församlade på mötet vittnade om hur de haft möjligheter att hjälpa barn med pengar ur ”majblommekassan”.

Barnen som säljer får 10% och skolan lika mycket att använda då särskilda behjärtansvärda behov, som inte kan täckas på annat sätt, uppkommer för enskilda elever.

Mer om detta får du veta vid mötet den 7 mars!

Välkommen!

Som avslutning på vårt möte och i direkt samband med majblommeföreläsningen passade vår käre körledare Hilding på att be oss stämma in i Anna Maria Roos och Alice Tegnérs sång Blåsippan ute i backarna står... Alla kunde ju den så bra sen barnsben. Därför märkte deltagarna knappast att pianisten ackompanjerade oss med  tre olika melodier, när vi sjöng!
I och med årsmötet har vi gjort en summering av det gamla året 2017.

Nu är det dags att se framåt!


Välkommen på arrangemangen du finner i programmet för våren 2018!

OCH glöm inte det där att sprida kunskap om att PLR Göteborgskretsen finns och vad vi gör!